Wat kost een uitvaart?

Dit is een veelgestelde, maar moeilijk te beantwoorden vraag. De kosten van een uitvaart zijn zeer afhankelijk van uw wensen en de door u gemaakte keuzes. Zo heeft de voorkeur voor een bepaalde begraafplaats en bijvoorbeeld de keuze voor een algemeen graf of een particulier graf grote invloed op de kosten. Elke gemeente hanteert zijn eigen tarieven, die per stad of dorp ook nog enorm van elkaar kunnen verschillen.

Op basis van onze kennis en ervaring mag u ervan uitgaan dat de kosten voor een uitvaart al snel enige duizenden euro’s zullen bedragen. In dit bedrag zijn grafrechten of crematierechten niet inbegrepen, omdat deze tarieven per gemeente of organisatie kunnen verschillen. Afhankelijk van uw specifieke wensen kunnen er bijkomende kosten zijn, zoals kosten voor volgauto’s, consumpties op de begraafplaats of in het crematorium, bloemen, een kerkelijke plechtigheid of eventuele advertenties.

Wij realiseren ons dat een uitvaart nooit “standaard” is. Ieder afscheid van een dierbare is uniek. Dat maakt het zo moeilijk om zomaar te zeggen hoeveel een uitvaart kost.

Kortom, inzicht in de kosten is pas mogelijk als wij, samen met u, besproken hebben hoe u het laatste afscheid wilt vormgeven. Mocht u meer willen weten over de financiële aspecten van een uitvaart, dan kunt u hierover altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.